Groeneloperpaden

Het Groene Loperpad kan op meerdere manieren bijdragen aan een groene, sociale, gezonde en duurzame stad.

                                                                         

Groen

Langs de route worden extra investeringen gedaan in de natuur en wordt het bestaande groen beter onderhouden.

De biodiversiteit in de stad neemt toe. Het Groene Loperpad vormt een ecologische verbindingszone dwars door de stad.

Meer groen draagt bij aan een klimaatbestendige stad.

Kinderen spelen vaker buiten en leren meer van de natuur.

Sociaal

De sociale cohesie en het zelfbeheer nemen langs de route toe. Mensen maken sneller een praatje als ze op straat zijn en samen beheerwerkzaamheden verrichten.

De samenwerking in en de betrokkenheid bij de eigen buurt vergroot de leefbaarheid en de veiligheid. Grotere sociale controle verlaagt de inbraakkans en onwenselijk gedrag.

Het is gemakkelijker collectief dan individueel afspraken maken met de gemeente. Daardoor raken bewoners minder snel gefrustreerd en wordt meer bereikt.

Gezondheid

Natuur filtert fijnstof.

Obesitas is een groeiend probleem. Meer groen stimuleert beweging, sport en spel. Bij jong en oud.

Uitzicht op groen is bewezen ontstressend en genezend.

Duurzaamheid

Een groene wandelroute stimuleert mensen minder snel de auto te pakken.

De hoeveelheid zwerfafval vermindert. Bewoners onderhouden de route. Waar minder zwerfafval ligt wordt ook netter met de openbare ruimte omgesprongen.