Groeneloperpaden

Pilotproject: het eerste Groene Loperpad in Utrecht West?

                                        

Waarom Utrecht? 

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. Door verschillende binnenstedelijke ontwikkelingen wordt de druk op wegen, voorzieningen en groen steeds groter. De gemeente besteedt veel aandacht aan duurzaamheid en groen, en is op zoek naar nieuwe ontwikkelingen om de stad leefbaar te houden. Het Groene Loperpad project sluit aan op diverse initiatieven rondom leefbaarheid, gezondheid, leefstraten, groen in de stad, het Utrechtse groenstructuurplan en de algemene tendens om meer realisatie en beheer van stadsgroen in samenspraak met bewoners aan te pakken. Daarnaast bestaat er in Utrecht het initiatievenfonds dat bedoeld is voor concrete investeringen in de openbare ruimte. Dit fonds biedt concrete mogelijkheden om de vanuit betrokkenheid gewenste ingrepen langs de route te financieren.

                                        

Waarom Utrecht-West?

In wijk West woont initiatiefnemer Serge Calon van De Vergroening van Utrecht. Hij is lokaal actief in de Beheergroep Schimmelplein, richtte de natuurspeeltuin en buurtmoestuin Cremertuin op en heeft een groot netwerk aan actieve bewoners, wijkverenigingen en zelfbeheergroepen in de buurt. Utrecht West is een goed experimenteerterrein omdat er veel creatieve en betrokken burgers wonen, veel zelfbeheergroepen waarop kan worden aangehaakt en van geleerd.