Groeneloperpaden

Het Groene Loperpad Utrecht-West volgt de volgende planning:

Maart-april 2018

We gaan op zoek naar groene koplopers in Wijk West, buurtbewoners en ondernemers die het idee van het Groene Loperpad een warm hart toedragen, mensen die in het vervolgproces een ondersteunende rol kunnen spelen als ambassadeur of op andere wijze.

Mei 2018

We zetten de route uit met tijdelijke bewegwijzering. De route kan direct gebruikt worden. Aanwonenden krijgen een flyer in de brievenbus en een verwijzing naar de website voor meer informatie over de plannen.

Mei-juni 2018

Met behulp van een huis-aan-huis enquête halen we de wensen van de bewoners op voor extra vergroening en leefbaarheid. En de bereidheid tot medewerking aan realisatie en zelfbeheer. We geven een koektrommel met invulstrookjes van deur tot deur door.  

Juni-september 2018

We analyseren de wensen en bespreken de (on)mogelijkheden met de gemeente. En we koppelen het terug aan de bewoners.

Oktober 2018

Bij voldoende enthousiasme zetten we de mogelijke verbeteringen door in concrete voorstellen, en vragen subsidie aan (bij het initiatievenfonds).

Winter 2018/2019

We realiseren de eerste verbeteringen in groen en leefbaarheid, en maken afspraken over zelfbeheer. We leggen de definitieve bewegwijzering aan. We evalueren de uitkomsten.

2019 

We ondersteunen de enthousiaste zelfbeheerders langs het Groene Loperpad met onderhoud en verdere ontwikkeling van groene plannen.