Groeneloperpaden

Het proces voor de totstandkoming van een Groene Loperpad bestaat uit vier fases:                                

                                        

1. Guerilla-fase

We beginnen bij aanwonenden en de andere direct betrokken bewoners en ondernemers. We inventariseren op een compacte manier wie dat zijn en wat hun wensen zijn. Op basis van de wensen realiseren we op eenvoudige, guerilla-achtige wijze, een direct beloopbare concept route. Door met krijt spuitbus groene voetstappen aan te brengen! Direct aanwonenden krijgen bovendien een flyer in de brievenbus en een verwijzing naar de website.

                                        

2. Cocreatie-fase                                        

Op basis van de ‘optrommelmethodiek’ halen we input op langs de route over gewenste groene investeringen en triggeren we bewoners om mee te doen en feedback te geven. De conceptroute passen we waar nodig aan. We volgen daarbij de energie van de buurtbewoners!

                                        

3. Realisatie en organisatie van zelfbeheer

We helpen actieve buurtbewoners om zich goed te organiseren, geven inspiratie voor extra groene inrichting en ondersteunen bij het sluiten van overeenkomsten over (zelf)beheer met gemeente Utrecht. Als alles akkoord is stellen we de definitieve route vast. We zorgen voor permanente bewegwijzering en een stappenplan voor de groene investeringen op langere termijn. Het pad wordt feestelijk geopend.

                                        

4. Borging                                

We ondersteunen de bewoners in het eerste jaar om zich verder te organiseren, zodat het pad wordt onderhouden door de buurt en in de toekomst mooier en mooier wordt.